Mantolama HesaplamaMANTOLAMA HESAPLAMA

Mantolama uygulamaları öncesinde önemli olan hususlardan biri de binanın ihtiyacı olan yalıtım seviyesine ulaşmak için kullanılacak malzemelerin seçilmesi ve malzemelerin sarfiyatıdır. Malzeme sarfiyatının hesaplanması için öncelikle binanın ölçümü yapılmalıdır.

BİNA ÖLÇÜM AŞAMALARI

 
 Çalışma yapılacak cephe sayısı tespit edilir.
 Cephelerin eni ve boyu  ayrı ayrı ölçülür.
 Cephedeki boşluklar ( pencere, balkon,kapı vb.) ayrı ayrı ölçülür.
Tüm cephelerin toplam alanı hesaplanır.
 Cephedeki tüm boşlukların ( pencere, balkon,kapı vb.) toplam alanı hesaplanır.
 Toplam cephe alından, tüm boşluklar düşüldükten sonra uygulama yapılacak alan m2 cinsinden belirlenir. 

MANTOLAMA MALZEMELERİNİN HESAPLANMASI

Marmara Bölgesi için tavsiye edilen dış cephe ısı yalıtım levhası kalınlığı 5 cm dir.