Pasif Ev ProjesiPASİF EVLER

Pasif ev, Almanca “Passivehausen” kelimesinden gelmektedir. Almanca “haus” ev anlamında kullanılmaktadır, pasif ev, enerji verimli, konforlu, ekonomik ve çevre dostu bir bina standardıdır. 1991 yılında geliştirilen bu standart uluslararası enerji standartlarının en önde gelenidir. Dünya genelinde elli bin üzerinde pasif ev örneği bulunmaktadır. Ülkemizde inşaat süresi ve maliyetleri sebebi ile kolay kabul görmemektedir. Konunun uzmanları, bir ay gibi kısa bir sürede inşa edilebilen, harcanan zaman, malzeme ve  maliyeti azaltan prefabrik pasif evlerin yaygınlaşması ile ülkemizde de pasif ev kullanımının artacağını öngörmektedirler.

PASİF YAPILARIN TEMEL TASARIM ÖZELLİKLERİ


 Yüksek düzeyde yalıtım.

 Yüksek performanslı ve yalıtımlı pencere, kapı sitemleri. Pasif binalar, güneye bakan üçlü veya İKİLİ camlar vasıtasıyla güneş enerjisini toplayarak, hemen yada ileride kullanılmak üzere saklamaktadır.

 Hava sızdırmaz bina kabuğu.

 Yüksek verimli ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi.

 Yenilenebilir enerji sistemi entegrasyonu.

PROJELENDİRME VE İNŞAAT AŞAMASI

Mevcut yapı yönetmeliklerine kıyasla eksiği olmayan pasif yapı standartlarına uygun proje üretmek hem zor hem de uzun bir süreçtir, uygulamacının bu konuda deneyimli ve bilinçli olması gerekmektedir. 

Pasif yapı standardı mevcut binaları iyileştirmek için de kullanılabilmektedir. Ancak eski binalarda yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle Pasif Ev Enstitüsü 2012 yılında iyileştirme projeleri için yeni bir enerji verimliliği standardı olan EnerPhit’i geliştirmiştir. Bütün mimari, mekanik ve elektrik planlamaları ve çizimlerinin enstitüye sunulacak şekilde hazırlanması ve proje sürecinde PHPP programıyla enerji tüketiminin modellenmesi gerekmektedir. 

PASİF EVLERİN AVANTAJLARI

Az miktarda enerji kullanarak ısıtma ve soğutma yapabilir. Normal yapılara göre %90 oranında enerji tasarrufu sağlar. Pasif evlerde ısıtma ve soğutma için harcanan enerji metrekarede 15 kilowatt saattir. Isıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma, sıcak su ve elektrik tüketimini kapsayan primer enerji ihtiyacı ise 120 kilowatt saattir. Pasif evler şuan için enerji tasarrufunda geldiğimiz en son nokta olmasa da enerji verimliliğin de en temel nokta olma özelliğindedir. Pasif binalar, ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi ile bina içine sürekli temiz hava sağlayarak konut sakinlerinin konforunu da önemli derecede artırmıştır.

PASİF EVLERİN GELECEĞİ

Uzmanlar, yeni bir inşa biçimi ortaya koyan, konforlu bir hayat sunarken, enerjiden de tasarruf etmemizi sağlayan pasif yapıların, bütün sorunlara (enerji tasarrufu, çevre vb.) çözüm olabileceği ve 21. yüzyılda alışılagelmiş inşa biçimlerinden daha fazla tercih edileceğini düşünmektedirler. 

Türkiye’de, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV), pasif evler konusunda eğitim verebilmek, sertifika kursları açmak, uzmanlar yetiştirmek, pasif ev standartlarını tanımak ve yeni projelere öncülük etmek için 2012 yılından bu yana çalışmalarına devam etmektedir.